هتل شهرک محلاتی | 09921616228

هتل شهرک محلاتی سفره‌ای تجاری بیشتری به ویژه برای (ملاقات‌ها، انگیزه‌ها، کنفرانس، نمایشگاه‌ها و رویدادها)به عنوان کسب و کارها وجود خواهد داشت. به دنبال جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای هستند. هتل نزدیک شهرک محلاتی علاوه بر این، حرکت آزاد اشخاص، سفر کاری را افزایش خواهد داد، حتی وقتی که ما شاهد افزایش هستیم. ، ترکیبی …

هتل توانیر | 09921616228

هتل توانیر اعداد داستان را به خوبی تعریف می‌کنند. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، ناخالص هتل ایالات‌متحده از ۱۱۶ میلیارد دلار به ۱۱۶ میلیارد دلار افزایش یافت. ۱۸۵ میلیارد دلار  درآمد خطوط هوایی از بین رفت ۱۵۵ میلیارد دلار به ۲۲۲ میلیارد دلار. هتل نزدیک توانیر سایر بخش‌ها از سفر دریایی همچنین حمل و نقل …