هتل کریم خان | 09921616228

هتل کریم خان در پاسخ، بسیاری از متصدیان هتل استراتژی‌های قیمت‌گذاری پویا را برای جذب مشتریان پیاده کرده‌اند. هتلداری رقابت برای سهم بازار در دوران سخت اقتصادی بسیاری موافق بودند که به صنعت توریسم و توریسم کمک کرده‌است. بهبودی از رکود اقتصادی ناشی از حمله تروریستی و پس از آن بحران اقتصادی. حرفه مهمان‌نوازی در …

هتل سیمین بولیوار | 09921616228

هتل سیمین بولیوار نیاز به آموزش مهارت‌های مالی فعالیت‌های مالی در صنعت مهمان‌نوازی به وسیله کارکنان انجام می‌شود. سطوح، از کارکنان خط مقدم و سرپرستان به مدیریت ارشد . این فعالیت‌های مالی می‌توانند از ثبت تراکنش ها و ایجاد ایجاد کنند. گزارش‌های مالی گوناگونی برای تفسیر داده‌ها و برنامه‌ریزی استراتژیک از اطلاعات مالی برای ایجاد …